FacebookTwitterПідписатися на RSS

/Files/images/ukrana/flash.jpg

ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ

ГЛУХІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) “ФІАЛКА”

В місті Глухові по вулиці Суворова, 69 є чудовий будинок, затишний, спокійний, привітний. Це дошкільний навчальний заклад “Фіалка”, який вперше відчинив свої двері 1 лютого 1971 року.

В той день за вікнами була зима,

Завірюха всюди вила, та в дитсадок малеча йшла

Весела, радісна, щаслива.

Так 40 років назад народився наш дитсад, а збудували його в далекому минулому будівельники Глухівського науково-дослідного інституту луб`яних культур.

Новостворений дитячий ясла-садок “Фіалка” очолила Анна Олександрівна Архіпцова. Згодом її змінила Ася Миколаївна Логвінова. Дитсадок був у відомстві Глухівського науково-дослідного інституту луб’яних культур і відвідували його діти працівників тільки цієї установи. В дитячому ясла-садку функціонувало 3 вікові групи: ясельна, 2 садові. Садок зростав, міцнів, розвивався.

В 1974 році керівником дошкільного закладу стала досвідчений, вдумливий талановитий педагог Інна Миколаївна Бакликова, яка працювала інспектором-методистом Глухівського районного відділу освіти. За 22 роки під її керівництвом відбулися значні зміни. З січня 1988 року дитячий ясла-садок “Фіалка” був переданий у комунальну власність Глухівської міської ради, почалася розбудова, відродження, розквіт.

З жовтня 1996 року по серпень 2001 року дошкільний заклад очолювала Топчий Валентина Миколаївна.

В жовтні 2001 року колектив Глухівського дошкільного навчального закладу “Фіалка” очолила творчий, здібний, енергійний, ініціативний педагог Ніна Миколаївна Каштальян.

Під керівництвом Ніни Миколаївни сформувався педагогічний колектив, який здатний до критичного мислення та продуктивної діяльності. Все нове, сучасне впроваджувалося в практику роботи. Шукати! Випробовувати! Знаходити! – основний наш девіз.

В серпні 2016 року колектив дошкільного закладу "Фіалка" очолила Фесенко Наталія Іванівна.

Методичну роботу нашого закладу спрямовано на формування колективу педагогів-однодумців, творчих ініціативних працівників, готових до впровадження інноваційних технологій, інтелігентних та компетентних професіоналів. Перед нами всіма стоїть найголовніше завдання – любити дітей, бути для них другою мамою.

Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно програми, визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та інших програм навчання та виховання дітей, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Освітньо-виховний процес із дошкільнятами вирішується під час проведення занять, режимних моментів, ігрової, художньо-творчої, трудової, пошуково-дослідницької діяльності, валеологічної та фізкультурно-оздоровчої роботи, під час спостережень, екскурсій, піших переходів, свят, розваг, гуртковій роботі; на засіданнях педагогічних рад, педгодинах, семінарах, семінарах-практикумах, виробничих нарадах, у процесі тематичних, комплексних, поточних, фронтальних, вибіркових перевірках, у роботі з батьками.

Щодо організації освітнього розвивального середовища необхідно зауважити, що ми відійшли від тих занять, яким притаманні одноманітність структури, методики, форм організації дітей. Педагоги віддають перевагу ігровій діяльності дітей, використовуючи нетрадиційні методи та інтерактивні технології, які направлені на розвиток особистості дитини.

Пріоритетним напрямком у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є охорона здоров`я дошкільнят, озброєння їх системою доступних знань про збереження і зміцнення власного здоров`я, дотримання здорового способу життя, засвоєння основ безпеки життєдіяльності. У дошкільному закладі створені всі необхідні умови для фізичного розвитку дошкільнят. Фізкультурно-оздоровча робота здійснюється з урахуванням стану здоров`я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей під постійним медико-педагогічним контролем.

Вихователі забезпечують комплексне застосування традиційних засобів фізвиховання та нетрадиційних форм оздоровлення дітей. В своїй роботі з дітьми використовують вправи для профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів, вправи для запобігання втоми очей, для зняття втоми з рук, гімнастику пробудження, що ефективно впливає на покращення самопочуття дитини.

Виховання морально-етичних цінностей у дітей нашого закладу проходить червоною лінією через усі форми їх діяльності. Реалізацію цих питань педагоги вбачають в морально-екологічному вихованні дошкільнят, шляхах відродження моральних зв'язків людини з природою, формуванню у дітей елементарної екологічної вихованості, дбайливого ставлення до природного довкілля..

Розроблена система роботи "Краєзнавство в дошкільному закладі", що дає змогу ознайомити малюків з довкіллям рідного краю, а також розвивати їх творчі можливості.. Вихователями зібрано і систематизовано вагомий дидактичний і методичний матеріал за розділами: "Форми і методи роботи з дітьми з краєзнавчого виховання", "Шумлять ліси Глухівщини", "Глухів- древнє місто моє", "Увага, мурашник!", "Зелена аптека", "Корисні копалини нашої місцевості", "Дивовижний світ квітів", Збережемо природу Глухівщини”.

Згідно з вимогами програми у групових кімнатах організовані природознавчі осередки, в яких вихователі зосередили необхідне обладнання, наочні посібники для організації пошуково-дослідницької роботи з дітьми , а саме: кімнатні рослини та обладнання для догляду за ними; обладнання для експериментування з водою, камінням, піском, повітрям та живими об`єктами; предметні картинки; муляжі; обладнані куточки природи.

Пріоритетного значення в освітньо-виховному процесі сучасного дошкільного закладу набуває питання перегляду підходів до підготовки дітей 6-річного віку до систематичного навчання в школі.

Вихователі старшої групи формують у своїх вихованців мотиваційні, емоційно-вольові, комунікативні якості, розвивають фізичну підготовку, пізнавальні інтереси та мовлення, прищеплюють елементарні навчальні уміння.

Згідно наказу міського відділу освіти була здійснена тематична перевірка “Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання”. Під час перевірки в дошкільному закладі здійснений моніторинг рівня знань дітей з наступних розділів: математика, навчання грамоти, навколишній світ, рідна природа відповідно до вимог Базової програми.

Результати цієї перевірки свідчать про те, що педагогічний колектив дошкільного закладу на достатньому рівні здійснює підготовку дітей, 75% дітей старшого дошкільного віку підготовлені до шкільного життя.

На основі вивчення індивідуально-психологічних особливостей дітей на базі ДНЗ діють безкоштовні гуртки: логіко-математичний “Юні колумби”, фізкультурно-оздоровчий за системою М.Єфименка.

Музичний керівник Циганок О.В. керує роботою театрально-драматичного гуртка “Білосніжка”. Педагог вчить дітей зіграти персонаж з казки, передаючи голосом, мімікою, жестами його характер. Музичний керівник навчає дітей найпростішим навикам співучого мистецтва, хореографії, стимулює дітей до творчості. Керує роботою хореграфічного гуртка “Росточок”.

Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” потребує оновлення стратегії та тактики взаємодії педагогів із батьками, осучаснення, розширення важливих проблем, надання більшої щирості й відвертості зустрічам, їх конструктивності.

Педколектив дошкільного закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків через: батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, дні відкритих дверей, перегляди батьками різних форм роботи з дітьми. У роздягальнях оформлені цікаві “Куточки для батьків” в яких розміщені інформаційні матеріали про організацію освітньої роботи з дітьми. При виборі форм роботи дошкільного закладу з родинами вихованців, враховується життєва компетенція, соціальний та освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім`ях, віковий склад родини та інші фактори. Батьки виступають не як експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а в ролі рівноправних партнерів та союзників. Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності.

Педагоги дошкільного навчального закладу “Фіалка” співпрацюють з Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, приймають активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах. Впродовж навчального року на базі дитячого закладу набувають практичних вмінь на навичок, удосконалюють свою професійну майстерність студенти педагогічного університету..

З педагогічним колективом дошкільного закладу проводиться відповідна методична робота, педагоги працюють над обраною проблемою, опрацьовують кращий досвід роботи педагогів міста, області, інших практиків, упроваджуючи в освітньо-виховний процес дошкільного закладу кращі надбання. Кінцевим результатом навчально-виховної роботи педагогічного колективу є проведення показових занять у закладі, міських методоб`єднань, творчих звітів, участь у міських та обласних конкурсах.

Вихователь вищої кваліфікаційної категорії Шпетна Л.В. – переможець міського конкурсу “Вихователь 2010 року”.

Така діяльність колективу сприяє підвищенню авторитету, налагодженню дружніх стосунків з родинами, створенню належного іміджу закладу, виробленню єдиних методів та підходів до виховання дітей. Як наслідок належна підготовка дітей до подальшого життя, навчання, щорічне збільшення дітей в закладі.

Дошкільна освіта - перша ланка у неперервній системі освіти, тому наш колектив розуміє, від того, який „старт" буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєві установки та світорозуміння дорослої людини.

Дитсадок наш рідненький, довго вже існує,

Дітвору маленьку до життя готує.

Хай затишні його стіни душі зігрівають.

Не одну достойну зміну у світ випускають.

Не згасне Україна ніколи, а цвістиме мільйони віків

Доки діти ітимуть до школи,

З таких славних , як наш , дитячих садків !

/Files/images/liniia_1062.gif

Кiлькiсть переглядiв: 764

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.